Tullverket

2018-03-14

Nyhet

Kombinerade nomenklaturen

Ändring kompletterande anmärkning till Kap 22

I kapitel 22 i Kombinerade nomenklaturen, som återges i KN2018 som bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ändrad genom 2017/1925, ska kompletterande anmärkning 10 ändras enligt förordning 2018/396.

Förordningen träder i kraft den 3 april.

Läs mer i förordning 2018/396.