Tullverket

2016-10-21

Nyhet

Internationalisering och tullfrågors betydelse på årets tulldagar

Runt 1300 personer besökte 2016 års upplaga av tulldagarna. Framtidens tullhantering gick, precis som de senaste åren, som en röd tråd genom programmet. Besökarna kunde ta del av information och nyheter som kommer att hända redan i år, de närmsta åren och på lite längre sikt.

Kollage från tulldagen

Tulldagen som arrangeras i Göteborg, Stockholm och Malmö är ett årligt återkommande evenemang för alla som på ett eller annat sätt arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Vad händer efter 1 maj 2016?

Även om en del av det som presenterats som framtid på tidigare tulldagar nu har inträffat eller finns precis runt hörnet så är det mycket kvar till år 2020 när all tullhantering inom EU ska vara elektronisk. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson från Tullverket presenterade under ett gemensamt pass vad som händer nu när den nya tullkodexen för unionen, Union Customs Code (UCC) har införts. De gav en statusuppdatering av lagstiftningsarbetet och en inblick i kommande förändringar.

Händelser i omvärlden påverkar tullfrågorna

Generaltulldirektör Therese Mattsson inledningstalade och sammanfattade vad som händer inom tullområdet, såväl ur ett nationellt som ur ett internationellt perspektiv. Även hon berörde förändringarna inom EU, men hon pratade också om omvärlden ur andra synvinklar samt om hur tullfrågorna varit och kommer att vara en central del i det som händer runt om oss. Hon nämnde till exempel hur Sverige i och med Brexit (att Storbritannien avser lämna EU) förlorar en viktig partner i EU.
- Det finns saker vi inte kan påverka, Brexit är en sådan. Storbritannien är vår fjärde största exportmarknad så vi måste ha en fortsatt bra relation, sa Therese Mattsson.

Handfasta tips och framtiden inom specifika områden

De valbara passen bjöd på en del praktiska tips i form, bland annat ett quiz om tullvärde och ett seminarium om särskilda förfaranden men stor vikt lades på den närmsta framtiden, det som händer inom tullområdet inom ett eller ett par år. Lagring av varor tog upp nyheterna inom tullager och tillfällig lagring som införs med början 1 november i år. Seminariet Tillstånd enligt nya tullkodexen tog upp de förändringar som redan börjat inom tillståndsområdet och fortsätter de närmsta åren. I slutet av 2017 införs nya sätt att anmäla transportmedel och varors ankomst och även det togs också upp i ett enskilt seminarium.

Mer information

Framtida tullhantering