Tullverket

2017-09-22

Nyhet

Importtullar

Ändring av spannmålsavgifterna med handel med Kanada

I enlighet med Ceta-avtalet mellan Kanada och EU ska tullar på varor från något av avtalspartnernas länder sättas ner eller avskaffas. Förordning 642/2010 ändras i enlighet med detta och reglerar vissa spannmål från Kanada, enligt KN-nummer  1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (vanligt vete av hög kvalitet, av andra slag än för utsäde), 1002 10 00 och 1002 90 00 att motsvara den procentsats som fastställs enligt ett schema och bilaga Ia.

Denna förordning tillämpas från den 21 september.

Läs mer i förordning 2017/1587.