Tullverket

2016-04-26

Nyhet

Importlicenskrav för stålimport från hela världen

I maj inför EU krav på importlicens för import av järn- och stålvaror från hela världen utom Norge, Island och Liechtenstein. För frågor om importlicenskraven hänvisar vi till Kommerskollegium.