Tullverket

2016-08-16

Nyhet

Från 1 september rapporterar alla via MSW

Tullverket har tillämpat ett stegvist införande av Maritime Single Window, MSW. Varje vecka har ett antal nya aktörer börjat rapportera fartygsuppgifter till Tullverket via MSW. Den 1 september öppnar vi rapporteringen för samtliga aktörer.

Från det datumet kommer det inte längre att gå att skicka in fartygsrapporterna via fax. Den 1 september träder också nya reservrutiner i kraft, dvs. rutiner ni ska använda om det är driftstopp i Tullverkets eller Sjöfartsverkets system.

Att tänka på inför övergången

För att övergången ska gå så smidigt som möjligt för er bör ni tänka på följande:

  1. Om ni inte redan har gjort det är det viktigt att ni skaffar inloggningsuppgifter till www.mswreportal.se.
  2. Sätt er in i vilka uppgifter som ska lämnas via portalen, när dessa ska skickas och på vilket sätt det ska göras. Vissa uppgifter kommer att kunna lämnas som bifogade filer, men mycket måste helt enkelt registreras in i portalen. Se till att ni har rutiner för att hantera detta. Till er hjälp finns en användarhandledning framtagen.
  3. Om vissa uppgifter ska skickas av en annan uppgiftslämnare måste även denne skaffa tillgång till MSW. Detta kan gälla t.ex. lastdeklarationen, bifogade handlingar som T2L, lastmanifest, ansökan om proviantering för visst tillfälle eller begäran om utlämning av proviant.
  4. Det är viktigt att ni ser över era generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid) så att samtliga hamnar som ligger utanför giltiga tullklareringsområden (godkända eller av Tullverket anvisade platser) finns med i ert tillstånd. I annat fall kommer anlöpet att avvisas i MSW. Läs mer om tillståndet på sidan Trafiktillstånd för fartygstransport.
  5. Observera att varje anlöp (besöks-ID) enbart ska registreras en gång, ett anlöp per hamn. Om det redan finns ett befintligt besöks-ID är det detta som ska användas om informationen behöver uppdateras eller kompletteras. Ni ska alltså inte skapa ett nytt anlöp, även om det är olika aktörer som rapporterar. Uppgifter om fartygsförråd (Ship’s store) och besättningens tillhörigheter (Crew’s effects) ska skickas in per anlöp.
  6. Införandet av MSW tar inte bort skyldigheten att låta Tullverket få tillgång till bokningsuppgifter via andra kanaler. Du som tidigare har skickat in bokningsuppgifter till Tullverket via e-post ska göra det även i fortsättningen. Detta gäller samtliga uppgifter som du har lämnat den vägen, det vill säga även lastmanifest.

Mer information

MSW-support är MSW-portalens användarstöd som hanterar frågor gällande rapportering i portalen, inloggningsfrågor och felanmälan.
Telefon: 0771-40 00 50, e-post: support@mswreportal.se.

Tullverket hanterar frågor kopplat till vilka tidsgränser som gäller och vilka uppgifter som ska lämnas.
Telefon: 0771-520 520 under dagtid (TullSvar).

Utanför kontorstid kontakta fartygsklareringen på telefon: 08-456 65 60.

Läs mer om fartygsrapportering via MSW
Fartygsklareringsexpedition
Reservrutiner