Tullverket

2016-04-20

Nyhet

Förseningsavgift – förändringar från 1 maj 2016

I samband med att den nya lagstiftningen, UCC, börjar tillämpas kommer fler ärendetyper att omfattas av debitering av förseningsavgift. Även avgiften höjs när den kompletterande deklarationen inte lämnas i rätt tid.

I dag debiteras förseningsavgift den som deklarerar en vara för övergång till fri omsättning med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfarande och inte lämnar den kompletterande tulldeklarationen i tid.

Från den 1 maj 2016 kommer förseningsavgift att debiteras den som deklarerar en vara med tillämpning av ett förenklat förfarande som medför skyldighet att inge en kompletterande deklaration, och inte lämnar den kompletterande deklarationen i tid.

Det innebär att debitering av förseningsavgift kommer att omfatta fler ärendetyper än tidigare.

Fler nyheter om den framtida tullhanteringen
Förseningsavgift