Tullverket

2017-09-15

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till kapitel 44, 48, 85, 94 och 95

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN angivna i parenteserna efter länkarna.

Läs mer i EUT
2017/C205/05 (9403),
2017/C205/06 (9503 00 10) och
2017/C205/07 (4418 90 10 - 8529).

Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN