Tullverket

2017-06-08

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till kapitel 04

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN-nummer 0408 99 80 Andra.

Läs mer i EUT (2017/C 180/05)

Ändringen kommer att tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN