Tullverket

2018-03-22

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) 

Ändring till kapitel 2710 19 25

Till texten till 2710 19 25 Annan har en rättelse publicerats, som kompletterar tidigare ändring publicerad i 2018/C7

Läs mer i Rättelse 2018/C105 

Ändringen tas in i Vägledning klassificering, Förklarande anmärkningar till KN