Tullverket

2018-01-31

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändring till kapitel 2309

Enligt tidigare tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning C 180 av den 8 juni 2017, ska den förklarande anmärkningen till KN-nummer ”2309 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur” ersättas med ny FAKN-text nämnd i 2018/C34.

Tidigare tillkännangivande var inte helt korrekt och ska därför ersättas. Den bör inte användas.

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till KN-nummer "2309- Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur" i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur.

Läs mer i EUT 2018/C34