Tullverket

2017-10-31

Nyhet

Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)

Ändringar till kapitel 90 och 94

I enlighet med artikel 9.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ändras härmed de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur.

Läs mer i EUT 2017/C370/02 (9018 90 84)
och 2017/C370/03 (9403).