Tullverket

2016-09-19

Nyhet

Förfarandekod 10X tas bort

Den 1 oktober 2016 kommer förfarandekod 10X inte längre kunna deklareras.

Bakgrunden till att koden tas bort är att bestämmelser om att inte ta ut tull och annan skatt när den sammanlagda avgiften för försändelsen understiger 100 kronor saknas i den nya tullagstiftningen som började tillämpas den 1 maj 2016.