Tullverket

2016-04-25

Nyhet

Förändringar som gäller varors tullstatus

Många detaljer kring varors tullstatus förändras den 1 maj 2016. En förändring är att bevisen för varors tullstatus nu får en begränsad giltighetstid på 90 dagar jämfört med den tidigare obegränsade giltigheten.

En annan förändring är att tillståndet "Godkänd avsändare för bevis om gemenskapsstatus” byter namn till ”Godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror”. Dessutom höjs gränsen för så kallade lågvärdesvaror från 10 000 euro till 15 000 euro och T2M-formulären tas bort.

Läs mer om de förändringar som rör varors tullstatus.