Tullverket

2016-04-25

Nyhet

Förändringar inom transitering

Grunden för transiteringsförfarandet kommer att vara densamma som i dag fram till 2019 då en uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) beräknas börja användas.

Men redan från den 1 maj 2016 förändras vissa delar av transiteringsförfarandet. Bland annat skärps reglerna för förseglingar, och villkoren för omlastning ändras.

Läs mer om förändringarna inom transiteringsförfarandet.