Tullverket

2016-04-08

Nyhet

Förändringar inom passiv förädling

Tullförfarandet passiv förädling genomgår vissa förändringar 1 maj 2016. Bland annat utökas tillståndens giltighetstid och skillnadstullmetoden slopas. Det blir obligatoriskt att ställa en garanti för de tillstånd där import i förväg används (IM/EX) som utfärdas efter 1 maj.

Från 1 maj slopas skillnadstullen och mervärdemetoden ska användas för beräkning av tull vid återimport. En ny beräkningsmetod tillkommer för varor som är belagda med särskilda tullar (specifik tull) än värdetullar (t.ex. vikttull och volymtull).

Läs mer om förändringarna inom passiv förädling