Tullverket

2017-01-01

Nyhet

Förändrade varukoder från 1 januari 2017

HS-nomenklaturen uppdateras vart femte år och turen har nu kommit till att införa HS 2017. Det innebär att nya varukoder gäller från den 1 januari 2017.

KN och Taric har uppdaterats vilket får konsekvenser för dig som deklarerar för import, export eller intrastat. Ändringarna i KN berör även andra varor än de som ingår i HS-ändringen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

I den nya HS-nomenklaturen tillkommer det 687 nya KN-nummer och 573 gamla nummer försvinner. Det går att kontrollera de 8-ställiga numren i KN i Tulltaxan. Vissa varukoder ändras till att gälla för en annan vara än tidigare, till exempel får vissa varor som omfattas av informationsteknikavtalet ITA 2 nu andra varukoder och därmed en lägre tullsats. Var därför noga med alla dina klassificeringar.

Om du använder en varukod som försvunnit eller ändrats kommer deklarationen att avvisas.

Du kan ta hjälp av Tulltaxan eller korrelationstabellerna nedan när du kontrollerar företagets varukoder.

Tulltaxan – Förändrade varukoder

KN 2017

En jämförelse mellan HS 2012 och 2017PDF

Korrelationstabeller från WCO (Världstullorganisationen):

  1. HS 2012-2017
  2. Kap 44 (komplettering gjord i efterhand därför redovisas kapitlet separat)

  3. HS 2017-2012
  4. Kap 44 (komplettering gjord i efterhand därför redovisas kapitlet separat)

Översikt över KN-ändringar till 2017PDF

Korrelationstabeller

  1. KN 2016–2017PDF
  2. KN 2016–2017Excel
  3. KN 2017–2016PDF
  4. KN 2017–2016Excel

HS 2017 - uppdaterade varukoder (presentation från Tulldagen)

HS-nomenklaturen tas fram av WCO (Värlstullorganisationen). Den innehåller varukoder med 6 siffror.
 
KN, den kombinerade nomenklaturen, bygger vidare på HS och innehåller varukoder med 8 siffror. KN tas fram inom EU.

Taric-nummer tas också fram inom EU och presenteras i Tulltaxan. Taric bygger vidare på KN och innehåller varukoder med 10 siffror.