Tullverket

2016-07-01

Nyhet

Driftsättning av nya tullagerförfarandet påverkas av ändringar i datamodell

EU-kommissionen har publicerat en ny mappningsspecifikation till WCO datamodell, EUCDM. Det påverkar arbetet med framtagningen av slutliga versioner av tekniska specifikationer och införandet av förändringarna i Tullverkets it-stöd. Driftsättningsdatumet som är satt 1 november behålls, men driftsättningen kommer att ske i två steg.

De senaste ändringarna som gjorts i EU:s datamodell innebär att nya anpassningar och ändringar behöver göras i tidigare framtagna specifikationer och underlag, vilket påverkar driftsättningen.

  1. Den 1 november sker som planerat driftsättning för IT-stöd för aktörer som är ansvariga för förfarandet (Holder of the Procedure, HoP).
  2. Den 1 februari 2017 sker en uppgradering  för att inkludera även tillståndshavaren (Holder of the Authorisation, HoA).
  3. Aktörer som avser skicka meddelande i rollen som ansvarig för förfarandet kan starta den 1 november 2016, under förutsättning att det finns ett nytt tillstånd och ett produktionsmedgivande utfärdat.
  4. Aktörer som avser skicka meddelande i rollen som tillståndshavare kan starta den 1 februari 2017, under förutsättning att det finns ett nytt tillstånd och ett produktionsmedgivande utfärdat.
  5. För nya tillstånd, utfärdade efter den 1 maj 2016, används en övergångslösning för både allmänna och privata lager, från det att tillståndet utfärdats, till dess Tullverket meddelar att det ska finnas en elektronisk lösning på plats.
  6. Tillstånd som har utfärdats tidigare, med giltighetstid efter den första maj 2016, gäller fram till dess de omprövats och Tullverket meddelar startdatum för en elektronisk uppgiftslämning.

Mer information

Framtida tullhantering, tullager 
Tullager, tekniska specifikationer 
Tidigare nyheter