Tullverket

2016-11-10

Pressmeddelande

Foto: Anders Roos

Billy är årets narkotikasökhund

Den tolvåriga springer spanieln Billy är utsedd till årets narkotikasökhund 2016. Billy har med sin hundförare Anders Mårtensson från den 1 september 2015 till den 31 augusti 2016 medverkat till 65 beslag av narkotika till en sammanlagd samhällsnytta av över 119 miljoner kronor. Billy och Anders arbetar tillsammans i en brottsbekämpningsgrupp i Malmö.

På bilden syns hundförare Anders Mårtensson med narkotikasökhunden Billy – årets narkotikasökhund 2016.