Tullverket

2017-07-17

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar till kapitel 28 och 34

Förordningarna berör klassificeringar av varor enligt länkarna nedan och träder i kraft den 3 augusti 2017.

Besluten tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordningarna 2017/1267 (2842 10 00) och 2017/1268 (3404 90 00).