Tullverket

2018-02-12

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificeringar till 1901 90 99 upphör

Förordning 716/2012 som berör klassificeringar av varor enligt KN-nr 1901 90 99 upphävs med förordningen nämnd nedan. Beslutet träder i kraft från den 2 mars.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor"

Läs mer i förordning 2018/198