Tullverket

2017-11-06

Nyhet

Beslut i klassificeringsfrågor

Klassificering till KN-nummer 4412 99 85

Förordningen berör klassificering av en vara enligt KN-nummer 4412 99 85 och redogörs enligt länken nedan. Denna förordning träder i kraft den 24 november 2017.

Beslutet tas in i Vägledning klassificering, "Beslut i klassificeringsfrågor".

Läs mer i förordning 2017/1983