Tullverket

2016-11-21

Nyhet

Behöver du ansöka om att bli registrerad exportör?

Vissa företag som handlar med GSP-varor kommer under 2017 att behöva ansöka om att bli registrerade exportörer. Kontrollera om det gäller dig. 

1. Vidaresänder ditt företag GSP-varor till Norge eller Schweiz, eller inom EU, till exempel efter att varorna har legat på tullager?

2. Exporterar ditt företag material med EU-ursprung till GSP-länder för kumulation, det vill säga tillverkning av varor som sedan importeras med GSP-certifikat?

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor behöver du ansöka om att bli registrerad exportör för att kunna fortsätta med den verksamheten. Det beror på att de ursprungsintyg som används för sådan export kommer att ersättas av ett system där registrerade exportörer (Rex) själva utfärdar en ursprungsförsäkran.

När ska jag ansöka?

Från och med 1 januari och under hela 2017 kan du kontakta Tullverket för att ansöka om att bli registrerad exportör. Från och med 1 januari 2018 utfärdar vi inte längre EUR.1 för kumulation till GSP och inte heller ersättningscertifikat för GSP-varor. Då måste ditt företag ha ett tillstånd för att kunna fortsätta med denna typ av export.

Hur ansöker jag?

Att ansöka om Rex går förhållandevis snabbt och det är en enklare typ av registrering. Tullverket har tagit fram ett elektroniskt ansökningsformulär för detta. Formuläret ger dig stöd i din ansökan genom hjälptexter och valideringar så att du lämnar in rätt uppgifter redan i ansökan.

Tänk bara på att du måste ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se för att kunna skicka in en webbansökan. Om du inte redan har behörighet, så ansök omgående för att kunna komma åt tjänsten Tillståndsansökan. Den person hos företaget som ska skicka in ansökan behöver en personlig inloggning. Dessutom måste företaget ha behörighet till e-tjänsterna så att en behörighetsadministratör kan ge den personen rättighet att göra ansökan för företagets räkning.

Läs mer om Rex 

Så här får du behörighet till webbtjänsterna.