Tullverket

2016-09-16

Nyhet

Årligt underrättelsemöte med tullmyndigheter från västra Europa

Den 13–14 september var Tullverket med och arrangerade 2016 års kontaktpunktsmöte för WCO:s underrättelsekontor med ansvar för västra Europa.

Varje år arrangeras ett kontaktpunktsmöte för WCO:s (World Customs Organisation) underrättelsekontor med ansvar för västra Europa, Regional Intelligence Liaison Office for Western Europe (RILO).

Mötet som i år arrangerades i Visby samlade ett 40-tal deltagare. Förutom underrättelsekontoret deltog representanter för närmare 20 medlemsländer, WCO-sekretariatet, Europol, och underrättelsekontoren i Asien, östra och centrala Europa, Mellanöstern och Karibien.

– Det var ett framgångsrikt möte, säger generaltulldirektör Therese Mattsson. Det är viktigt för Tullverket att bygga närmare samarbeten med viktiga internationella institutioner och länder i och utanför EU. Vi är med påverkar den internationella dagordningen.