Tullverket

2018-05-31

Nyhet

Antidumpning, volframelektroder från Kina

Inledande översyn antidumpningsåtgärder

Kommissionen har inlett en översyn vid giltighetstidens utgång av antidumpningsåtgärderna mot importen av volframelektroder med ursprung i kina. Under översynen fortsätter åtgärderna att gälla. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Den åtgärd som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning 508/2013.

Läs mer i EUT 2018/C186