Tullverket

2018-03-05

Nyhet

Antidumpning, vissa rördelar från Turkiet, Ryssland, Sydkorea och Malaysia

Rättelse

Rättelse till tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de
antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa rördelar med ursprung i Turkiet,
Ryssland, Sydkorea och Malaysia publicerat den 27 januari 2018 i EUT (2018/C 31/08).

Läs mer i EUT (2018/C 82/06).