Tullverket

2018-05-31

Nyhet

Antidumpning, vissa glasfibervävnader med öppna maskor från Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand

Ändring slutgiltig antidumpningstull

Den 1 juni 2018 ändrades kommissionens förordning 2017/1993 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina, utvidgad till att omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte.

Tillverkaren SPG Glass Fibre PVT. LTD läggs till i förteckningen över företag som är befriade från den antidumpningstull som infördes genom genomförandeförordning 2017/1993.

För att omfattas av befrielsen måste företagen uppvisa en faktura som uppfyller vissa krav för tullmyndigheterna, se bilaga II. Ett tillägg kommer även göras i förordning 2017/1993 i artikel 1 inkluderande tillverkaren ovan samt att en bilaga II kommer att införas med ett förtydligande om utformningen av den faktura som ska presenteras för tullmyndigheterna.

Läs mer i förordning 2018/788