Tullverket

2017-11-08

Nyhet

Antidumpning, vissa glasfibervävnader med öppna maskor från Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 7 november infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina, utvidgad till att omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är dessa länder eller inte.

En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import av glasfibervävnader med öppna maskor, med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd och med en vikt på mer än 35 g/m².

Läs mer i förordning 2017/1993