Tullverket

2017-12-05

Nyhet

Antidumpning, varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål från bl. a. Ryssland och Serbien

Rättelse

Rättelse till kommissionens förordning 2017/1795 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina och om avslutande av undersökningen av import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Serbien.

Läs mer i rättelse L319/2017