Tullverket

2017-09-04

Nyhet

Antidumpning, tungstenelektroder från Kina

Giltigheten löper snart ut

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av 
tungstenelektroder med ursprung i Kina den 5 juni 2018.

Läs mer i förordningen (2017/C 292/ 08)