Tullverket

2018-01-19

Nyhet

Antidumpning, tråd av rostfritt stål från Indien

Giltighetstiden löper snart ut för vissa utjämningsåtgärder

Snart löper giltighetstiden ut för vissa utjämningsåtgärder för tråd av rostfritt stål med ursprung Indien enligt taric-nummer 7223 00 19 00 och 7223 00 99 00.
Slutgiltig utjämningstull införs den 8 september 2013 enligt Rådets förordning (EG) nr 861/2013 (EUT L240/2013).

Den 8 september (vid midnatt) 2018 upphör dessa utjämningsåtgärder om ingen översyn inleds. En unionstillverkare får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att subventioneringen och skadan sannolikt skulle fortsätta om åtgärderna upphör att gälla. Sedan beslutar kommissionen om åtgärderna ska ses över. Den skriftliga begäran ska lämnas till generaldirektoratet för handel vid kommissionen från och med den 16 januari dock senast den 8 juni 2018 (EUT C014/2018).

Läs mer i EUT (2018/C 14/08)