Tullverket

2017-12-05

Nyhet

Antidumpning, symklosen från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull

Den 5 december 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av triklorisocyanursyra (även känt under trivialnamnet ”symklosen”) och beredningar därav med ursprung i Kina.

Läs mer i förordningen 2017/2230