Tullverket

2018-07-26

Nyhet

Antidumpning, strykbrädor från Kina

Inledande översyn

Syftet med översynen vid giltighetstidens utgång är att avgöra om det är sannolikt att dumpningen av strykbrädor från Kina kommer att fortsätta eller återkomma och om skadan för unionsindustrin kommer att fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör att gälla.

Föremål för översynen är strykbrädor, fristående eller ej, med eller utan ångfunktion, uppvärmning eller blåsfunktion, inklusive ärmbrädor och väsentliga delar, dvs. ben, bräda och strykjärnsställ, som för närvarande klassificeras enligt Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51 och som har sitt ursprung i Kina.

Icke-närstående importörer som önskar deltaga i undersökningen enligt punkt 5.3.3, använder blankett i bilaga II.

Läs mer i EUT 2018/C253