Tullverket

2017-11-01

Nyhet

Antidumpning, strykbrädor från Kina

Giltigheten löper snart ut

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av
strykbrädor med ursprung i Kina den 24 juli 2018.

Läs mer i EUT (2017/C 362/04)