Tullverket

2018-05-25

Nyhet

Antidumpning, stålspont från Kina

Inledande antidumpningsundersökning

Den 24 maj 2018 inleddes en antidumpningsundersökning av importen av varmvalsad stålspont med ursprung i Kina.

Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.3). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2018/C177