Tullverket

2017-11-20

Nyhet

Antidumpning, sömlösa rör av rostfritt stål från Kina och Indien

Avslutande undersökning av kringgående utav antidumpningsåtgärder

Härmed avslutas undersökningen beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder genom rådets genomförandeförordning 1331/2011 på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål, som för närvarande klassificeras enligt Taric-nummer: 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 och 7304 90 00 91) med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import avsänd från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte.

Villkoren för att anse att kringgående sker är enligt undersökningen inte uppfyllda och de gällande åtgärderna på import av den berörda produkten med ursprung i Kina utvidgas inte till att omfatta import av samma produkt som avsänts från Indien, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Indien eller inte.

Samtidigt upphör registreringen av sådan import som införts genom kommissionens genomförandeförordning 2017/272 när samma förordning upphör att gälla den 17 november.

Läs mer i förordning 2017/1993