Tullverket

2017-09-19

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter från Kina

Ändring av slutgiltig och preliminär antidumpningstull/utjämningstull samt upphävande av godtagande av ett åtagande

Den 15 september 2017 ändrades genomförandeförordning 2017/366 samt 2017/367 om införande av slutgiltig/preliminär antidumpningstull/utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och om upphävande av genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena.

Läs mer i genomförandeförordning 2017/1570