Tullverket

2018-07-26

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel från Kina, Malaysia och Taiwan

Avslutad registrering

Tullmyndigheterna upphör med registreringen av import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) som sker i enlighet med artikel 3 i genomförandeförordning 2017/1994. Ingen antidumpningstull tas ut på import som registrerats på detta sätt.

Dessutom ändras genomförandeförordningarna 2017/366, 2017/367 om införande av slutgiltiga utjämningstullar och antidumpningstullar utvidgade med genomförandeförordningarna 2016/184 och 2016/185 på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta importer avsända från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte.

Tabellen i artikel 1.1 i genomförandeförordningarna 2016/184, i dess ändrade lydelse, ska ersättas med tabellerna i artikel 1 i genomförandeförordning 2018/1017.

Tabellen i artikel 1.1 i genomförandeförordningarna 2016/185, i dess ändrade lydelse, ska ersättas med tabellerna i artikel 2 i genomförandeförordning 2018/1017.

Tabellen i artikel 4.1 i genomförandeförordning 2017/366 ska ersättas med tabellen i artikel 3 i genomförandeförordning 2018/1017. 

Tabellen i artikel 4.1 i genomförandeförordning 2017/367 ska ersättas med tabellen i artikel 4 i genomförandeförordning 2018/1017.

Läs mer i förordning 2018/1017