Tullverket

2017-11-08

Nyhet

Antidumpning, solcellsmoduler av kristallint kisel från Kina, Malaysia och Taiwan

Inledande översyn antidumpnings- och utjämningstull

Kommissionen har inlett en översyn av genomförandeförordningarna 2016/184 och 2016/185 rörande utvidgning av den slutgiltiga utjämningstullen och antidumpningstullen på import av solcellsmoduler av kristallint kisel samt väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina till att även omfatta importer från Malaysia och Taiwan, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Malaysia och Taiwan eller inte, och som tillverkas av Longi (Kuching) SDN.BHD (Taric-tilläggsnummer C309).

Under översynen upphävs antidumpningstullen, som infördes genom ovan nämnda förordningar för exportören ifråga. Samtidigt registreras importen för eventuellt retroaktivt uttag av antidumpningstullen.

Läs mer i förordning 2017/1994