Tullverket

2017-12-20

Nyhet

Antidumpning, skydd mot dumpad och mot subventionerad import från tredjeland

Ändring

Ändring av förordning 2016/1036 om skydd mot dumpad import, och förordning 2016/1037 om skydd mot subventionerad import, från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Syftet med den nya metoden är att upprätthålla ett fortsatt skydd av unionens industri mot illojala handelsmetoder, i synnerhet sådana som följer av betydande snedvridningar av marknaden.

Läs mer i förordning 2017/2321