Tullverket

2017-08-23

Nyhet

Antidumpning, polyetentereftalat (PET-plast) från Indien

Upphörande antidumpningsåtgärder

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av
visst slags polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Indien den 24 maj 2018.

Läs mer i EUT 2017/C279