Tullverket

2018-03-23

Nyhet

Antidumpning, peroxosulfater (persulfater) från Kina

Upphörande slutgiltiga antidumpningstullar

Om inte en översyn inleds, upphör den 18 december 2018 den slutgiltiga antidumpningstull på import av peroxosulfater (persulfater) med ursprung i Folkrepubliken Kina införd i enlighet med Rådets genomförandeförordning 1343/2013, i enlighet med artikel 11.2 i förordning 1225/2009.

Unionstillverkare får lämna in en skriftlig begäran om översyn.

Läs mer i EUT 2018/C110.