Tullverket

2018-05-08

Nyhet

Antidumpning, nya och regummerade däck till bussar och lastbilar från Kina

Rättelse

Rättelse till kommissionens förordning 2018/163 om registrering av import av nya och regummerade däck till bussar och lastbilar med ursprung i Kina.

På sidan 12, skäl 3 och på sidan 15, artikel 1.1 istället för: ”ett belastningsindex av högst 121” ska det stå: ett belastningsindex högre än 121”.

Läs mer i rättelse 2018/L117.