Tullverket

2018-02-08

Nyhet

Antidumpning, korrosionsbeständigt stål från Kina

Införande slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av preliminär tull

En slutgiltig antidumpningstull införs på import från Kina,

av valsade platta produkter av järn eller legerat stål eller olegerat stål, aluminiumtätade, pläterade eller försedda med överdrag genom varmgalvanisering med zink och/eller aluminium men ingen annan metall, kemiskt passiverade,

  • innehållande minst 0,015 viktprocent men högst 0,170 viktprocent kol,
  • minst 0,015 viktprocent men högst 0,100 viktprocent aluminium,
  • högst 0,045 viktprocent niob,
  • högst 0,010 viktprocent titan och
  • högst 0,010 viktprocent vanadin,

i form av ringar eller rullar, plåtar skurna i längder och smala band.


Samtidigt ska de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära antidumpningstullar enligt genomförandeförordning 2017/1444 slutgiltigt tas ut. De belopp för vilka säkerhet ställts utöver den slutgiltiga antidumpningstullsatsen ska frisläppas.

Läs mer i förordning 2018/186