Tullverket

2017-12-20

Nyhet

Antidumpning, högstyrkegarn från Kina

Ändring införande slutgiltig antidumpningstull

Den 19 december 2017 ändrades rådets/kommissionens förordning 2017/235 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Kina.

Läs mer i förordning 2017/2368