Tullverket

2018-05-30

Nyhet

Antidumpning, gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn från Kina och Thailand

Rättelse

Rättelse till tillkännagivandet om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Kina och Thailand. En uppdatering av angivna e-post adresser har skett.

Läs mer i EUT C183/2018