Tullverket

2018-07-24

Nyhet

Antidumpning, ferrokrom med låg kolhalt från Kina, Ryssland och Turkiet

Avslutande antidumpningsförfarande

Antidumpningsförfarandet avslutas beträffande import av ferrokrom, innehållande mer än 0,05 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kol med ursprung i Kina, Ryssland och Turkiet, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7202 49 50.

Läs mer i förordning 2018/1037