Tullverket

2018-06-05

Nyhet

Antidumpning, ferrokisel från Egypten och Ukraina

Antidumpningsundersökning avslutas

Den 5 juni 2018 avslutades, efter beslut av kommissionen, antidumpningsundersökningen av importen av ferrokisel med ursprung i Egypten och Ukraina, med anledning av att klagande återtog sitt klagomål.

Läs mer i beslut 2018/824