Tullverket

2017-12-22

Nyhet

Antidumpning, elcyklar från Kina

Inledande undersökning om skydd mot subventionerad import

Inledande undersökning av rådets förordning 2016/1037 från den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import beträffande import av elcyklar som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och ex 8711 60 90 (Taric-nummer 8711609010) ursprung i Folkrepubliken Kina.

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.9 i 2016/1037 att slutföras inom 13 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 12.1 får provisoriska åtgärder inte införas senare än nio månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Läs mer i EUT 2017/C440