Tullverket

2017-10-24

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina

Ändring av rådets förordning (EU) nr 412/2013

Den 23 oktober 2017 ändrades rådets förordning (EU) nr 412/2013 om införande av slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Läs mer i förordningen 2017/1932