Tullverket

2017-10-23

Nyhet

Antidumpning, bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina

Ändring av namnet på ett företag som omfattas av antidumpningstullsatsen

Ändring av namnet på ett företag som omfattas av antidumpningstullsatsen för samarbetsvilliga företag som inte ingår i urvalet beträffande import av bords- och köksartiklar av keramiskt material med ursprung i Folkrepubliken Kina.

Läs mer i EUT (2017/C 356/12)